Zvyšte hodnotu svých aktiv umístěním, které odpovídá poptávce na trhu

Zvyšte hodnotu svých aktiv umístěním, které odpovídá poptávce na trhu

Zastupování pronajímatelů

Očekávaná návratnost investice není jen o pronájmu volných kanceláří...

Jako výhradní zástupce pronajímatele bude JLL odpovědná za:

 • poradenství ve fázi návrhu,
 • přípravu a implementaci marketingové strategie,
 • poradenství ve fázi přípravy marketingových materiálů (brožury, letáky, prezentace atd.),
 • přípravu leasingové strategie (k určení nejlepšího mixu nájemců a leasingových podmínek),
 • poradenství ve fázi přípravy nájemní smlouvy a přípravy dalších potřebných dokumentů,
 • identifikace potenciálních nájemců a jejich finančních a leasingových očekávání,
 • poradenství během fáze pronájmu,
 • prezentace investice ve fázi pronájmu
 • každodenní spolupráce s dalšími leasingovými společnostmi,
 • spolupráce s architekty,
 • pomoc při vyjednávání nájemní smlouvy,
 • koordinace a pomoc v průběhu celého procesu jednání.

Naše úsilí v komercializaci vaší nemovitosti se neomezuje pouze na Prahu, ale na celou republiku a kanceláře po celém světě, kde máme kontakty s různými potenciálními nájemci.

Ať už jste investor, developer, institucionální investor nebo organizace ve veřejném sektoru, do vašich aktiv přineseme strategický a proaktivní leasingový přístup.

Výzkum trhu

V rámci dynamického realitního trhu je přístup ke spolehlivým a přesným informacím - včetně aktuální znalosti trendů na trhu nemovitostí (nabídka, poptávka a výkon) - zásadní pro kvalitní rozhodování o nemovitostech.

Služby výzkumu a poradenství JLL lze považovat za přidanou hodnotu pro developery i investory. Mezi naše služby tohoto charakteru patří:

 • Zprávy o studii proveditelnosti - hodnocení brownfield i greenfield lokalit
 • Analýzy nejlepšího využití - poradenství ohledně možných scénářů
 • Analýza trhu (všechna odvětví a mezisektorová odvětví)
 • Analýza nájemních podmínek
 • Analýza konkurence - stávající i budoucí
 • Analýza tržních příležitostí
 • Prognózy trhu (všechny sektory a mezisektorově)
 • Strategické poradenství - jak pro veřejné subjekty, tak pro soukromé firmy
 • GIS (Geografický informační systém) - Inteligentní mapovací nástroje, jako jsou Heat mapy, Catchment mapy, mapy nabídky a konkurence, Drivetime analýzy, virtuání prohlídky trhu a mnoho dalšího (ve všech sektorech)

Specializovaný výzkumný tým JLL přináší odborné znalosti a hloubkovou analýzu nemovitostního trhu v regionu, aby pomohl a informoval developery a investory, správce fondů a věřitele, pronajímatele a nájemce. Naše služby zahrnují sběr a analýzu dat, studie trhu, předpovědi nabídky a poptávky, na míru šitou analýzu specifických sektorů, oblastí nebo témat.

Projektové a vývojové služby

Definování a optimalizace standardů fit-outu budovy:

 • Zastupování vlastníka před nájemci s ohledem na všechny technické záležitosti během procesu nabídky a uzavírání pronájmu
 • Prostorové plánování, definice rozsahu práce a odhady nákladů
 • zadávání zakázek, optimalizace nákladů
 • Povolení, řízení projektů a řízení výstavby
 • Předání prostor

Údržba a renovace nemovitostí:

 • technické průzkumy nemovitostí, příprava CAPEX rozpočtů
 • technické poradenství a příprava plánu zlepšení
 • Kompletní služby řízení projektů včetně: programování, technické podpory a koncepčního plánování, zadávání veřejných zakázek a řízení staveb (od malého rozsahu až po kompletní renovace)

Služby v oblasti energetiky a udržitelnosti:

 • Hodnocení LEED®, BREEAM a WELL Gap pro nové stavby, stávající budovy a komerční interiéry
 • Certifikace a poradenství LEED®, BREEAM a WELL pro novou výstavbu, stávající budovy a komerční interiéry
 • Produktová doporučení a strategie pro ekologické stavby
 • Posuzování životního cyklu
 • Energetická hodnocení včetně monitorování energie a uvádění do provozu HVAC

Kontakt

Klára Bannatyne

Klára Bannatyne

Director, Landlord Representation

Radim Boháč

Radim Boháč

Senior Consultant, Landlord Representation

Lenka Šafaříková

Lenka Šafaříková

Senior Consultant

Kontaktní formulář

Kontaktní formulář

Vyplnit formulář

*
*
*
*