Prohlášení o ochraně osobních údajů

Kdo jsme

iO Partners, spolu se svými dceřinými společnostmi a filiálkami, je vedoucí globální poskytovatel realitních služeb a služeb investičního managementu.

Náš závazek k ochraně soukromí

Naši zodpovědnost chránit nám poskytnuté osobní informace bereme vážně. Toto prohlášení vysvětluje, jak to děláme. Vyjadřuje to, co děláme s osobními informacemi, které uchováváme, jak je chráníme, a vysvětluje vaše práva na ochranu osobních údajů (je-li to možné).

Pokud změníme toto prohlášení o zásadách ochrany osobních údajů:

iO Partners může čas od času aktualizovat toto prohlášení o zásadách ochrany osobních údajů. Když to musíme provést, bude revidované prohlášení publikováno na této stránce, a kde je to potřeba, upozorněním na naší domovské stránce. Tuto stránku byste měli občas zkontrolovat, abyste mohli zkontrolovat změny, které jsme provedli.

Osobní informace, které sbíráme:

Když sbíráme osobní informace, otevřeně sdělujeme, jak je použijeme.

Sbíráme informace:

 • prostřednictvím našich webových stránek nebo webových stránek našich filiálek – například jména, adresy nebo e-mailové adresy.
 • ze setkání se zaměstnanci nebo obchodními kontakty, jako je výměna vizitek, nebo sběrem informací na konferencích či obchodních událostech.
 • které nám poskytujete v souvislosti se službami, jež poskytujeme, například v souvislosti s nájmem nebo nájemní smlouvou.
 • které používáme k ověření vaší totožnosti, například z pasu nebo dokladu o pobytu.

Náš právní základ ke zpracování vašich informací

Spoléháme se na řadu různých právních základů pro zpracování osobních údajů a osobních údajů zvláštních kategorií – mezi ně patří zpracování osobních údajů v případech, kdy je to naším oprávněným zájmem, kde to je nezbytné pro plnění smlouvy nebo kde je zpracování nutné k plnění našich povinností vyplývajících z pracovního práva. Že se spoléháme na naše oprávněné zájmy znamená, že používáme osobní informace k provozování našich podniků a poskytování služeb, o které jsme byli požádáni, abychom poskytli. Shromažďujeme pouze informace, které byly poskytnuty dobrovolně, osobní údaje nám nemusíte poskytovat. Pokud nám však neposkytnete informace, které potřebujeme ze zákona nebo požadujeme, abychom mohli pracovat, nemusíme být schopni nabídnout určité produkty a služby.

Jak používáme vaše údaje

Vaše osobní údaje používáme v souladu se všemi příslušnými zákony a můžeme je použít jedním nebo více následujícími způsoby:

 • Můžeme použít osobní údaje nájemců nebo jiných fyzických osob, které jste nám poskytli, abychom mohli provádět práci, jako je vedení leasingu ve vašem zastoupení.
 • Můžeme použít kontaktní informace, které poskytnete, abychom mohli reagovat na vaše požadavky.
 • Můžeme použít ověřovací doklady pro identifikaci, abychom splnili správní a právní požadavky a jako podmínku poskytování služeb a produktů iO Partners ověřili, kdo jste.
 • Můžeme použít osobní finanční informace k posouzení vaší způsobilosti pro produkty a služby iO Partners.
 • Pokud nám udělíte souhlas, používáme osobní informace k poskytování marketingových a inzertních informací o službách společnosti iO Partners. Z této služby se můžete kdykoli odhlásit u našeho marketingového oddělení unsubscribe@iopartners.com.
 • Osobní informace mohou být použity k informování o službách společnosti iO Partners, které by vás mohly zajímat.
 • Osobní informace slouží k tomu, aby vaše online zážitky byly vyvážené – například nastavením souborů cookie a přizpůsobením toho, co vidíte na webových stránkách. Více informací získáte na webu www.iopartners.com/cookies
 • Osobní informace mohou být použity k zajištění bezpečnosti našich prostor a těch prostor, které udržujeme pro třetí strany – například pomocí kamerového systému.

S kým sdílíme osobní údaje

Vaše osobní údaje můžeme sdílet:

 • Se zaměstnanci iO Partners, kteří je potřebují k vykonávání svých pracovních povinností.
 • S organizacemi, které podporují produkty nebo služby, které vám poskytujeme.
 • Se všemi, pro koho od vás dostaneme svolení je sdílet.
 • S úředními orgány pro odhalování a prevenci trestné činnosti, např. praní peněz, krádeží, podvodů, terorismu, počítačové kriminality.

Vaše osobní údaje nikdy neprodáme a podnikáme kroky k tomu, abychom vaše údaje udržovali bezpečné a zabezpečené.

Jak ukončit, abychom vás kontaktovali

Pokud jste nám poskytli souhlas, abychom vám poskytovali marketing a informace, můžete svůj souhlas kdykoli odvolat zasláním e-mailu na adresu unsubscribe@iopartners.com.

Kde uchováváme a zpracováváme vaše údaje

Údaje, které od vás sbíráme, můžeme předávat a ukládat mimo Evropský hospodářský prostor (EEA). Mohou být zpracovány našimi zaměstnanci nebo zaměstnanci našich dodavatelů mimo EEA. Když tak činíme, snažíme se zajistit, aby tyto údaje byly zabezpečené a řádně chráněné.

Uchovávání vašich údajů bezpečných

Zavazujeme se k zachování nasazení vhodné ochrany k ochraně osobních údajů bez ohledu na to, kde se nacházejí, a zda jsou v elektronické nebo ručně psané formě. K tomu můžeme použít různé mechanismy v závislosti na tom, kde jsou údaje uloženy, a na vztahu mezi společností iO Partners a přijímajícími organizacemi.

Your Rights

Kde je to možné, máte ohledně svých osobních údajů následující práva:

Vyžádání si kopie údajů, které uchováváme

Můžete přistoupit na osobní údaje, které o vás uchováváme. Pokud tak chcete učinit, kontaktujte nás e-mailem na adrese privacy@iopartners.com. Za poskytnutí těchto údajů vám nebude účtován žádný poplatek. O údaje, které jste nám poskytli, můžete také požádat ve strojově čitelném formátu, abyste je mohli předat jiné organizaci, pokud budete chtít.

Požádejte nás, abychom vaše údaje nepoužívali

Pokud z jakéhokoli důvodu nechcete, abychom uchovávali nebo používali vaše údaje, kontaktujte nás e-mailem na adrese natalia.vitkova@iopartners.com. Z právních a obchodních důvodů může být nutné, abychom si některé vaše údaje ponechali, například abychom vyhověli správním požadavkům.

Opravte si své údaje

Pokud si myslíte, že osobní údaje, které uchováváme, jsou špatně, kontaktujte nás na adrese natalia.vitkova@iopartners.com a my je zkontrolujeme a případně opravíme. Zavazujeme se uchovávat osobní údaje, které jsou přesné a aktuální.

Jak dlouho uchováváme vaše údaje

Usilujeme o to, abychom vaše údaje uchovávali tak dlouho, jak z oprávněných obchodních nebo právních důvodů potřebujeme. Pak je bezpečně a zabezpečeně smažeme. Pokud chcete, abychom vaše údaje smazali, kontaktujte nás na adrese natalia.vitkova@iopartners.com.

Jak podávat stížnosti

Pokud potřebujete podat stížnost ohledně našeho zpracování vašich osobních údajů, kontaktujte nás přímo na adrese privacy@iopartners.com. Pokud nejste spokojeni s tím, jakým způsobem se zabýváme vaší stížností, můžete kontaktovat zemský úřad pro ochranu údajů, je-li to možné. The Office for Personal Data Protection Tel. +420 234 665 111, Fax +420 234 665 444.

Jak jinak nás kontaktovat:

Pokud máte jakékoli jiné dotazy o vašich osobních údajích, kontaktujte nás e-mailem na adrese privacy@iopartners.com.

Pro všechny dotazy, které se nevztahují k vašim osobním údajům, nás kontaktujte na natalia.vitkova@iopartners.com.

Kontaktní formulář

Vyplnit formulář

*
*
*
*